Άρδευση

Εφαρμογή νερού σε εδάφη για να βοηθήσει στην παραγωγή καλλιεργειών