Διήθηση

Η κίνηση του νερού που περνά την επιφάνεια του εδάφους στο έδαφος (σε αντίθεση με την διήθηση, που είναι η κίνηση του νερού μέσω των στρωμάτων του εδάφους που κινούνται προς τα κάτω στους υδροφορείς ή προς τα ποτάμια).