Καλλιεργητικής περιόδου

Το τμήμα του έτους όταν η θερμοκρασία του εδάφους και του αέρα επιτρέπει τη βιολογική δραστηριότητα. Αυτή η περίοδος μπορεί να προσεγγιστεί με τον αριθμό των ημερών χωρίς παγετό.