Πράσινη κοπριά

Μη συγκομιδή καλλιέργεια που καλλιεργείται μεταξύ δύο κύριων εποχών καλλιέργειας, με σκοπό τη βελτίωση της γονιμότητα του εδάφους, γενικά δεν αναπτύσσεται υπό περιορισμό Ν λόγω της χρήσης λιπασμάτων και κοπριάς ή της ικανότητας στερέωσης ατμοσφαιρικών Ν, Ή νεαρών και παχύφυτων φυτικών υλικών μετατράπηκαν σε έδαφος για να βελτιώσουν οργανική ύλη και περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά.