Εξατμοδιαπνοή

Η διαδικασία με την οποία διέρχεται το νερό από υγρό σε κατάσταση ατμού (αέρια) εφίδρωση από τη βλάστηση, και εξάτμιση από το έδαφος και τις επιφάνειες των φυτών. Ο ρυθμός εξατμισοδιαπνοής εκφράζεται συνήθως σε mm ημέρα-1. μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ της πιθανής εξατμοδιαπνοής υπό απεριόριστη διαθεσιμότητα νερού και της πραγματικής εξατμοδιαπνοής υπό περιορισμένη διαθεσιμότητα.