Κατάθεση

Η συσσώρευση διαβρωμένου υλικού εδάφους στην επιφάνεια του εδάφους