Αποσύνθεση

Η βιοχημική ανάλυση του οργανική ύλη σε οργανικές ενώσεις και θρεπτικά συστατικά, και τελικά στα αρχικά του συστατικά.