Πολιτιστικές υπηρεσίες οικοσυστήματος

Τα μη υλικά οφέλη που λαμβάνουν οι άνθρωποι από τα οικοσυστήματα μέσω πνευματικού εμπλουτισμού, γνωστικής ανάπτυξης, προβληματισμού, αναψυχής και αισθητικής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων, π.χ., συστημάτων γνώσης, κοινωνικών σχέσεων και αισθητικών αξιών.