Σύστημα περικοπής

Τύπος καλλιέργειας, εναλλαγή καλλιεργειώνκαι τις τεχνικές αγρονομικής διαχείρισης (π.χ., καλλιέργεια πρακτική, άρδευση, και θρεπτικά και διαχείριση παρασίτων) χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο για μια περίοδο ετών (Nafziger, 2012).