Απόδοση καλλιεργειών

Το ποσό της συγκομιδής ανά μονάδα έκτασης, εκφραζόμενο είτε ως συνολική απόδοση (βιομάζα) ή ως απόδοση σιτηρών (εμπορεύσιμη) (kg / ha ή t / ha).