Περιστροφή καλλιέργειας

Η χρονική εναλλαγή διαφορετικών τύπων καλλιέργειας (κόβεται εναντίον ανυψωμένων, μονοκοτάτες έναντι δίκυκλων, ετήσια έναντι πολυετούς) σε ένα κομμάτι αγροτικής γης.