Εταίρος 12 - Bodemkundige Dienst van België

Bodemkundige Dienst van België, W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee, Βέλγιο, Τηλ: +32 16 31 09 22, Φαξ: +32 16 22 42 06

Ινστιτούτο

Bodemkundige Dienst van België vzw

BDBLogo Μικρό

 
Προφίλ Το Bodemkundige Dienst van België (BDB), το πρώτο spin-off της KU Leuven, είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό και συμβουλευτικό ινστιτούτο για τη γεωργία, την κηπουρική και το περιβάλλον. Η BDB δραστηριοποιείται κυρίως στην έρευνα εδάφους και νερού, συμβουλές γονιμοποίησης, άρδευση μελέτες διαχείρισης και περιβαλλοντικής επίπτωσης, τόσο στο Βέλγιο όσο και στη Γαλλία.
Η BDB μπορεί να βασιστεί σε μια μακρόχρονη και ευρεία εμπειρία, που αποκτήθηκε στον τομέα της γονιμότητα του εδάφους, ποιότητα εδάφους, χώμα και διαχείριση των υδάτων και συμβουλές γονιμοποίησης τόσο στη γεωργία όσο και στην κηπουρική. Από την ίδρυση του BDB το 1946, η έρευνα γονιμοποίησης έχει διεξαχθεί εμπειρικά αλλά και μέσω θεωρητικών μοντέλων. Η BDB είναι σε θέση να εφαρμόσει την έρευνά της στην πράξη μετατρέποντας τα ερευνητικά δεδομένα σε πρακτικές συμβουλές για τους γεωργούς, τους κηπουρούς και άλλους χρήστες. Εκτός από την εφαρμοσμένη έρευνα, η BDB είναι ενεργός παράγοντας στη διαμόρφωση πολιτικής για περιφερειακές, ομοσπονδιακές και ευρωπαϊκές αρχές, κυρίως στον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα. 
Ιστότοπος Ινστιτούτου www.bdb.be 
Ρόλος στο έργο Συντονιστής Site Site 1
 
Προσωπικό
Όνομα και Επίθετο Στοιχεία επικοινωνίας Προσόντα φωτογραφία
Δρ Annemie Elsen  Τηλ.: + 32 16 31 09 22

Συντονισμός ερευνητικών έργων, γονιμότητα του εδάφους, διαχείριση θρεπτικών συστατικών, αγρονομία, ποιότητα εδάφους, οργανική ύλη, ποιότητα νερού 

 

AnnemieElsen Small 
Ιρ. Μία βυζιά  Τηλ.: + 32 16 31 09 22

Γονιμότητα του εδάφους, διαχείριση θρεπτικών συστατικών, αγρονομία, ποιότητα εδάφους, οργανική ύλη, μοντελοποίηση εδάφους-νερού, ποιότητα νερού 

 

MiaTits Small 
Καθηγητής Hilde Vandendriessche  Τηλ.: + 32 16 31 09 22
 

Γονιμότητα του εδάφους, διαχείριση θρεπτικών συστατικών, αγρονομία, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, συντονισμός ερευνητικών έργων 

 

HildeVandendriessche Small