Εταίρος 8 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), Via E. Fermi, 2749, Ispra (VA), 21027-Ιταλία

 

Ινστιτούτο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)

ΚΚΕρ

 
Προφίλ Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) είναι η υπηρεσία επιστήμης και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απασχολεί επιστήμονες για τη διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και υποστήριξη στην πολιτική της ΕΕ.
Ιστότοπος Ινστιτούτου https://ec.europa.eu/jrc/
Ρόλος στο έργο Συνεργάτης του έργου
 
Προσωπικό
Όνομα και Επίθετο Στοιχεία επικοινωνίας Προσόντα φωτογραφία
Δρ Emanuele Lugato Τηλ.: + 39 0332 789672

Αγρονόμος, επιστήμονας εδάφους, ειδικός στο δυναμικό και μεγάλης κλίμακας μοντελοποίηση οργανικού άνθρακα εδάφους.

 

EmanueleLugato Small
Δρ Arwyn Jones Τηλ.: + 39 0332 789162

Επικεφαλής έργου εδάφους στο ΚΚΕρ, ιστορικό τεταρτογενούς γεωλογίας, τηλεπισκόπησης και GIS, συντονιστής State of εδάφους στην Ευρώπη Έκθεση amd JRC Soil Atlas Series

 

ArwynJones Small