Αυτή η σελίδα παρέχει μια επισκόπηση των συνεργατών που συμμετέχουν στο έργο. Κάνοντας κλικ στο όνομα, μεταβαίνετε στην αντίστοιχη σελίδα πληροφοριών συνεργάτη. 

        

  Συνεργάτης αρ. Όνομα συνεργάτη Μικρό όνομα Χώρα
   1  Έρευνα Wageningen  WR  Ολλανδία  
   2  Πανεπιστήμιο του Newcastle  NU  Ηνωμένο Βασίλειο
   3  KU Leuven  Kul  Βέλγιο
   4  University of Gloucestershire  UOG  Ηνωμένο Βασίλειο
   5  Πανεπιστήμιο Hohenheim  UH  Germany
   6  Ερευνητικό Ινστιτούτο Συστημάτων Γνώσης  ΡΙΚΣ  Ολλανδία
   7  Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κρήτης  TUC  Greece
   8  Κοινό Κέντρο Ερευνών  ΚΚΕρ  Italy
   9  Πανεπιστήμιο της Βέρνης  UNIBE  Ελβετία
   10  Milieu Ε.Π.Ε  MLTD  Βέλγιο
   11  Νορβηγικό Ινστιτούτο Βιοοικονομικής Έρευνας  ΝΙΒΙΟ  Norway
   12  Bodemkundige Dienst van België  BDB  Βέλγιο
   13  Πανεπιστήμιο Aarhus  AU  Denmark
   14  Εμπιστοσύνη προστασίας παιχνιδιών και άγριας ζωής  GWCT   Ηνωμένο Βασίλειο
   15  Teagasc  TEAGASC  Ιρλανδία
   16  Η [Soil Cares Research] αποχώρησε από το έργο  SCR  Ολλανδία
   17  Escola Superior Agrária de Coimbra  ESAC  Πορτογαλία 
   18  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului  ICPA  Ρουμανία
   19  Πανεπιστήμιο της Πάντοβα  UNIPD  Italy
   20   Ινστιτούτο Αγροφυσικής της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών  ΙΑΠΑΝ  Poland
   21  Πανεπιστήμιο Wageningen  WU  Ολλανδία
   22  Πανεπιστήμιο της Παννονίας  UP  Hungary
   23  Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών  ULS  Sweden
   24  Agro Intelligence Aps.  AI  Denmark
   25  Ινστιτούτο ερευνών καλλιεργειών  VURV  Czech Republic
   26  Πανεπιστήμιο της Αλμερία  UAL  Ισπανία
   27  Περιφερειακή Ομοσπονδία Αγροβιολόγων της Βρετάνης

FRAB

 Γαλλία
   28  Scienceview Media  SVM  Ολλανδία