Αυτή η σελίδα παρέχει μια επισκόπηση των διδακτορικών και MSc φοιτητών που κάνουν την έρευνά τους για το έργο SoilCare.

 Ολοκληρώθηκαν οι διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές που σχετίζονται με το έργο SoilCare