1. Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο του έργου SOILCARE (www.soilcare-project.eu) έχουν υποβληθεί σε μια σειρά αυστηρών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Ωστόσο, σημειώστε τα ακόλουθα. Οι συντάκτες και οι συγγραφείς δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την επικαιρότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ποιότητα οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών ή μεθοδολογίας που παρέχονται εδώ. Τμήματα αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων υλικών) μπορούν να επεκταθούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν εν μέρει ή πλήρως από τους συντάκτες και τους συντάκτες χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση. Οι συντάκτες και οι συντάκτες δεν έχουν καμία ευθύνη για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας ή καταλληλότητας των δεδομένων, πληροφοριών ή μεθοδολογιών για χρήση από τρίτους. Ούτε το SOILCARE ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν προκύψει από τη χρήση τους. Οι ιστότοποι περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους για τους οποίους το SOILCARE δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν έχουμε καμία ευθύνη. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή στις δημοσιεύσεις που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ, δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν παρατηρήσετε πληροφορίες σχετικά με έναν από τους προαναφερθέντες ιστότοπους που πιστεύετε ότι πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα.

Αυτή η αποποίηση ευθυνών πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος του ιστότοπου του έργου SOILCARE και του ιστότοπου του συστήματος πληροφοριών SOILCARE-HUB, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο αναφερθήκατε. Εάν ενότητες ή μεμονωμένοι όροι αυτής της δήλωσης δεν είναι νόμιμοι ή σωστοί, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό το γεγονός.

2. Πνευματικά δικαιώματα και όροι χρήσης των προϊόντων SOILCARE

Ο ιστότοπος SOILCARE είναι ιδιόκτητο προϊόν του ολοκληρωμένου ερευνητικού έργου SOILCARE (SOILCARE - για επικερδής και βιώσιμη παραγωγή καλλιεργειών στην Ευρώπη), συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020, [H2020-SFS-2015-2] (Αριθμός συμβολαίου [677407]) και επομένως προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Διατηρείται η πλήρης ιδιοκτησία και όλα τα πνευματικά δικαιώματα όλων των δεδομένων, πληροφοριών και μεθοδολογιών (συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εικόνων, των αρχείων ήχου και βίντεο) που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ωστόσο, το ήθος του έργου είναι η διάδοση πληροφοριών και η προώθηση περαιτέρω έρευνας σχετικά με τη βελτίωση και την ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, επιτρέπεται η δωρεάν χρήση περιεχομένου στον ιστότοπο για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Οι χρήστες πρέπει να αναγνωρίσουν τους σχετικούς συγγραφείς και το έργο SOILCARE στο σύνολό τους σε όλες τις αναφορές ή τις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση δεδομένων, πληροφοριών ή μεθοδολογίας του SOILCARE.

Εάν η χρήση δεδομένων, πληροφοριών ή μεθοδολογίας είναι εκτεταμένη, οι χρήστες πρέπει να προσφέρουν τη συν-συγγραφή SOILCARE για οποιαδήποτε προτεινόμενη δημοσίευση. Το SOILCARE θα έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί αυτήν την προσφορά, να επιτρέψει στον χρήστη να δημοσιεύσει από μόνος του ή να αρνηθεί την άδεια δημοσίευσης.

Αντίγραφα ή αναφορά σε τυχόν δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε αυτά τα δεδομένα, πληροφορίες ή μεθοδολογία θα πρέπει να αποστέλλονται Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. Πολιτική απορρήτου

Εάν δίνεται η ευκαιρία σε αυτόν τον ιστότοπο για την εισαγωγή προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διεύθυνση email, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ.). αυτή η εισαγωγή είναι εθελοντική. Η χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται (εάν και μέχρι τώρα τεχνικά εφικτή και λογική) χωρίς να διευκρινίζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα ή υπό τον καθορισμό ανωνυμοποιημένων δεδομένων ή ψευδωνύμου. Απαγορεύεται η χρήση δημοσιευμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου ή φαξ και διευθύνσεων email για σκοπούς μάρκετινγκ. Θα ληφθούν μέτρα κατά των παραβατών που στέλνουν ανεπιθύμητα (ανεπιθύμητα) μηνύματα.