Οι αγρότες από τα East Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέπτονται το πείραμα ανακούφισης συμπίεσης στο χώρο μελέτης

Οι αγρότες από τα East Midlands επισκέπτονται τα οικόπεδα μείωσης συμπίεσηςLowRes Επίσκεψη πεδίου

 

Περισσότεροι αγρότες συζητούν το πείραμα ανακούφισης συμπίεσης

Συζητώντας το πείραμα μείωσης συμπίεσηςLowRes Συζητώντας το πείραμα μείωσης συμπίεσης2LowRes
Τοπικοί αγρότες επισκέπτονται το πείραμα μείωσης συμπίεσηςLowRes