Εμφάνιση αντικειμένων ανά ετικέτα: event

 

Ο FAO πραγματοποιεί παγκόσμιο συμπόσιο στο έδαφος βιοποικιλότητα«Κρατήστε το έδαφος ζωντανό, προστατέψτε το έδαφος βιοποικιλότητα» από 19-22 Απριλίου 2021. Υπό το φως της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, αυτή η εκδήλωση θα είναι πλήρως εικονικό. 

 

Η κύριος στόχος θα είναι να καλυφθούν ορισμένα κρίσιμα κενά γνώσης και να προωθηθεί η συζήτηση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των παραγωγών τροφίμων, των επιστημόνων, των επαγγελματιών και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με λύσεις για να ζουν σε αρμονία με τη φύση, και τελικά, επιτύχετε τους ΣΒΑ μέσω της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης του εδάφους βιοποικιλότητα.

Δημοσιεύθηκε στο Νέα