Ιστότοπος μελέτης 01: Φλάνδρα, Βέλγιο

Ιστότοπος μελέτης 01: Φλάνδρα, Βέλγιο (2)

Τετάρτη, Απρίλιος 08 2020 20: 50

Μέσα artikelen

Γραμμένο από
Τύπος χώρας / μέσων Τίτλος με σύνδεσμο Τυπος πηγης Ημερομηνία
 Βέλγιο      
 Άρθρο Το Effectief ήταν αληθινό

 Περιοδικό Management & Technology

 26.05.18
 Άρθρο SoilCare test bodemverbetering μέσω teelttechnieken  Εθνικό κέντρο πληροφοριών για τη γεωργία  05.12.17
 Άρθρο SoilCare: voor rendabele en duurzame gewasproductie στο    
Δευτέρα, Φεβρουάριος 13 2017 14: 35

Φλάνδρα

Γραμμένο από

WAAROM SOILCARE;  πρόκληση

De Europese productie van gewassen wordt uitgedaagd om concurrerend te blijven, en tegelijkertijd de negatieve milieueffecten te verminderen. Open moment worden productieniveaus in sommige teeltsystemen op peil gehouden πόρτα een verhoogde gift van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor verliezen van de productiviteit als gevolg van verminderde kwaliteit van de bodem worden gemaskeerd. Door een toename van het gebruik van agrarische grondstoffen stijgen de kosten en kan de winst afnemen. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor het milieu. Το Bodemverbetering είναι ονοματολογικά, σπάνια van degradatie, toenemende externe giften, hogere kosten en schade aan het milieu te πόρτα.

ΝΟΕΛ

Het algemene doel van SoilCare είναι η ουσία potentieel van bodemverbeterende teeltsystemen te beoordelen en om plaatsafhankelijk, bodemverbeterende teeltsystemen te identificeren en te testen, die de winstgevendheid en duurzaamheid in Europa positief. Hoofddoelstellingen

  • Ουσιαστικά, θα έχω τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο, να μην κάνεις τίποτα, να κάνεις κάτι τέτοιο.
  • Het selecteren en testen van bodem verbeterende teeltsystemen σε 16 τοποθεσίες μελέτης στο τακούνι Europa.
  • Het ontwikkelen en toepassen van een geïntegreerde metodologie die voordelen en beperkingen, de winstgevendheid en de duurzaamheid van bodemverbeterende teeltsystemen in de Study Sites και απέραντος χώρος.
  • Het bestuderen van de belemmeringen voor adopie en het analyseren van hoe boeren door het gebruik van stimulansen kunnen worden aangespoord om geschikte bodemverbeterende teeltsystemen te gaan toepassen.
  • Het ontwikkelen en toepassen van een methode om de Μελέτη του Ιστότοπου με αποτέλεσμα τη λειτουργία της Επιτροπής και της Ευρώπης.
  • Het ontwikkelen van een interactiveieve voor de selectie van bodemverbeterende teeltsystemen voor toepassing στο τακούνι Europa.
  • Het analyseren van het effect van landbouwen milieubeleid op de toepassing van teeltsystemen.