DE CE BODENPFLEGE?

Productia Agricola în Europa Trebuie Sa Ramâna Competitiva, în Conditiile în Care Impactul Negative Asupra Mediului înconjurator Sa Fie Cât Mai Redus. În prezent, nivelele de productie în unele sisteme de kultivare sunt mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (de ex. Nutrienti si Pestizid) si a unor tehnologii care mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii sale slabe. Utilizarea unor Inputuri Agricole Ridicate sind ein wirksamer Reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si în acelasi timp afecteaza în sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare est atenuata, inputurile si implizite costurile sunt mici, iar Impacturile negative asupra mediului înconjurator sunt semni? cativ reduse.

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului SoilCare est acela de a evalua poten? Ialul sistemelor 

Objektives Objekt

  • Analiza sistemelor de kultivare Pflegetopf imbunatati calitatea solului, identi? carea avantajelor si dezavantajelor actuale, evaluarea Impactului tatsächlich si Potential asupra calita? ii solului si mediului înconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme îmbunatatite de kultivare a solului în 16 zone de studiu din Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integrieren Pentru Evaluarea Beneficiilor, Restrictiilor, Profitabilitatii si Durabilitatii Sistemelor îmbunatatite de Cultivare a Solului în Zonele de Studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoptarea unor sisteme îmbunatatite de kultivare a solului adecvate si analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o gesetzgeber corespunzatoare în utilizarea acestor sisteme
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metode pentru extrapolarea rezultatelor de nivel de zona de studiu la nivel european.
  • Dezvoltarea unui instrument interaktiv pentru selectarea sistemelor îmbunatatite de kultivare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agrole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de kultivare a solului