Undersøgelser på websteder

 De SICS, der er valgt til prøvning på dette undersøgelsessted, er beskrevet nedenfor:

Generel behandlingskategori Undersøgelser på websteder
Jordbehandling, dækafgrøder

1. Effekt af dæk afgrøde afslutning med glyphosat på jordmikroorganismer - Glyphosat med dæk afgrøde; Glyphosat fri med dæk afgrøde; Kontrol 1: Glyphosatfri + ukrudtsbekæmpelse; Kontrol 2: Kun glyphosat


Studieplakat 2018 (Download)

Glyphosat x CoverCrops2019 1 Glyphosat x CoverCrops2019 0
 Glyphosat med dækafgrøder