Denne side indeholder en oversigt over artikler, der er offentliggjort i referencetidsskrifter, til offentlige websteder eller til andre offentlige medier af SoilCare-projektpartnere.

Publikationerne i nedenstående tabeller har referencer og / eller links til den oprindelige publikation. I tilfælde af en offentliggørelse i et officielt videnskabeligt tidsskrift er adgangen til det pågældende papir begrænset til betalende abonnenter, medmindre publikationen er Open Access.

Offentliggørelseskoden inden for SoilCare-projektet er fastlagt i 'Datadeling og offentliggørelse i SoilCare '- aftale, der blev aftalt af alle projektpartnere i starten af ​​projektet.

  

Refereed Journal publikationer og kapitler i bøger, der stammer fra SoilCare research ('SoilCare papirer')

   Hovedforfatter  Partnerinstitut  Partner #  Udgivelsestitel  tidsskrift  Reference eller DOI  SoilCare kontakt
1 Reed, MS Newcastle University 2 En teori om deltagelse: hvad får interessenter og offentligt engagement til miljøledelse til at fungere? Restaureringsøkologi doi: 10.1111 / rec.12541 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
2 Hemkemeyer, M Aarhus Universitet 13 Bakterielle præferencer for specifikke jordpartikelstørrelsesfraktioner afsløret ved samfundsanalyser. Grænser i mikrobiologi, 9, s.149. Grænser inden for mikrobiologi https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00149 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
3 Thomas, R. Newcastle University 2 En ramme for skalering bæredygtig jordforvaltning muligheder. Jordnedbrydning og udvikling, 29 (10), s.3272-3284. Jordnedbrydning og udvikling https://doi.org/10.1002/ldr.3080 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
 4 O'Sullivan Teagasc 15 Funktionel jordforvaltning: Overbygning af Think-Do-Gap ved hjælp af en videnskabspolitisk grænseflade med flere interessenter.  Ambio https://doi.org/10.1007/s13280-017-0983-x Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
5 Ingram, J University of Gloucestershire 4 Er rådgivningstjenester 'egnede til formål' til at understøtte bæredygtige jordforvaltning? En vurdering af rådgivning i Europa Jordbrug og styring doi: 10.1111 / sum.12452 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
6 Mills, J  University of Gloucestershire 4 Brugen af ​​Twitter til bæredygtig jordforvaltning videnudveksling Jordbrug og styring https://doi.org/10.1111/sum.12485 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
7 Hallama, M. University of Hohenheim  5 Skjulte minearbejdere: Rollen som dækafgrøder og jordmikroorganismer i P-cykling gennem agroøkosystemer Plante og jord doi.org/10.1007/s11104-018-3810-7 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
8 Lipiec, J. Institut for Agrofysik, det polske videnskabsakademi 20 Rumlige forhold mellem kornudbytter og udvalgte jordfysiske og kemiske egenskaber Total miljøvidenskab https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.277 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
9 Cuevas, J Universitetet i Almería  26  En gennemgang af jordforbedringsafgrødesystemer til jord tilsaltning  Agronomi  https://doi.org/10.3390/agronomy9060295  Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
10 Bogusław Usowicz, Jerzy Lipiec Institut for Agrofysik fra det polske videnskabsakademi 20 Bestemmelse af virkningen af ​​eksogene organiske materialer på den rumlige fordeling af majsudbyttet Natur - Videnskabelige rapporter https://doi.org/10.1038/s41598-019-56266-5 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
11 Aznar-Sánchez JA et al Universitetet i Almería 26 Smart landbrugsaffaldshåndtering i traditionelle middelhavsafgrøder Håndbog til miljømæssig materialestyring 10.1007/978-3-319-58538-3_184-1 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
12 Rust, N et al Newcastle University 2 Faktorer for social kapital, der påvirker optagelsen af ​​bæredygtig jordforvaltning praksis: en litteraturgennemgang Emerald Open Research https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13412.1 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
13 Piccoli et al Universitetet i Padova 19 Afgrødeudbytte efter 5 årtier med kontrast rest ledelse Cykling af næringsstoffer i agroøkosystemer https://doi.org/10.1007/s10705-020-10067-9  Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
14 Bolinder, MA et al. Svenske landbrugsuniversitet 23 Virkningen af ​​afgrøderester, dækafgrøder, gødning og kvælstof befrugtning om jordens organiske kulstofændringer i agroøkosystemer: en syntese af anmeldelser Afbødnings- og tilpasningsstrategier for global forandring https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-020-09916-3  
15 Hannula et al Hollandsk Institut for Økologi  

Inkonsekvente virkninger af landbrugsmetoder på jordsvampesamfund på tværs af tolv europæiske langvarige eksperimenter

European Journal of Soil Science https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.13090

Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.

16 Stankovics, P et al. FFC 22 Sammenhængen mellem jordbesiddelse, jordbeskyttelse og kapitalprivilegier i aspektet af landtag Arealanvendelse Politik https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105071  
17 Frąc, M., et al. Institut for Agrofysik fra det polske videnskabsakademi 20 Mycobiom -sammensætning og Mangfoldighed under den langsigtede anvendelse af brugt champignonsubstrat og kylling Gødning Agronomi https://doi.org/10.3390/agronomy11030410  Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
18 Bogusław Usowicz, Jerzy Lipiec Institut for Agrofysik fra det polske videnskabsakademi  20 Rumlig variation i mættet hydraulisk ledningsevne og dets forbindelser med andre jordegenskaber på regional skala Videnskabelige rapporter  https://doi.org/10.1038/s41598-021-86862-3  Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
19 Hallama, M et al. University of Hohenheim 5 Interaktioner mellem dækafgrøder og jordmikroorganismer øger tilgængeligheden af ​​fosfor i bevaringslandbruget Plante og jord https://doi.org/10.1007/s11104-021-04897-x  
20 Lipiec, J, et al. Institut for Agrofysik fra det polske videnskabsakademi 20 Virkninger af anvendelse af genanvendt kylling Gødning og brugt champignonsubstrat på Organisk stof, Surhed og Hydrauliske Egenskaber ved Sandjord Materialer https://doi.org/10.3390/ma14144036  Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
21 Tsanis, I., et al. Teknisk Universitet på Kreta  7 Virkningen af ​​jordforbedrende dyrkningspraksis på Erosion Priser: En interessentorienteret felteksperimentvurdering Jord https://doi.org/10.3390/land10090964 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
22 Aznar-Sánchez JA, et al Universitetet i Almeria 26 Barrierer og facilitatorer for vedtagelse af bæredygtig Jordforvaltning Praksis i olivenlunde i Middelhavet Agronomi https://doi.org/10.3390/agronomy10040506 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.

 

Relaterede referencepublikationer og kapitler i bøger skrevet af SoilCare-partnere, men IKKE stammer fra SoilCare-forskning

 

   Hovedforfatter  Partnerinstitut  Partner #  Udgivelsestitel  tidsskrift  Reference eller DOI  SoilCare kontakt
Peltre, C  Aarhus Universitet  13 Sæsonbestemte forskelle i jordbearbejdning træk på en sand lerjord med langvarige tilsætninger af dyr gødning og mineralsk gødning  Jordbrug og styring, 32 (4), s.583-593  doi: 10.1111 / sum.12312   Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
2 Christensen, BT Aarhus Universitet  13 Effekten af ​​tidlig såning på modtagelse af vinterhvede Gødning eller mineralgødning  Agronomy Journal  doi: 10.2134 / agronj2016.11.0677  tDenne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
Suarez-Tapia, A Aarhus Universitet  13 Begrænsning af flerelementært fingeraftryk af hvedekorn: Effekt af cultivar, sådato og næringsstof
ledelse
Journal of Cereal Science  doi.org/10.1016/j.jcs.2017.05.015  Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
4 Nobile, C. Institut Polytechnique UniLaSalle  5 Strategier for fosforopsamling af raps, hvede og byg i jord ændret med spildevandsslam Natur, videnskabelige rapporter  http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2020/1677/pdf/Nobile_et_al._2019.pdf Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.
5 Rust, N et al Newcastle University 2 Landbrugspressens indramning af bæredygtige landbrugspraksis og dens virkning på vedtagelse Landbrug og menneskelige værdier https://doi.org/10.1007/s10460-020-10186-7 Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.