Jordbehandling

Den mekaniske dyrkning af en jord profil til ethvert formål. Jordbearbejdning kan udføres for at udføre en række opgaver, herunder: nedbrydning af komprimering, inkorporering af afgrøderester, gødning, gødning eller ukrudt, klargøring af såbed, ukrudtsbekæmpelse.