Struktur

aggregering af primære jordpartikler i enheder adskilt fra hinanden ved svaghedsoverflader,