Jordstruktur

Arrangementet af jordpartikler i aggregater som danner strukturelle enheder. Størrelse, form og særpræg bruges til at beskrive jord struktur. Landmænd beskriver ofte jord struktur med ord som smuldrende eller klodset.