Jordegenskaber

Jordens kemiske, fysiske eller biologiske egenskaber, som kan indikere dets niveau af funktion of økosystemtjenester. Egenskaber kan være dynamiske eller iboende egenskaber. Se også jordkvalitet indikator.