Organisk jordbund

Den samlede organisk stof i jorden. Det kan opdeles i tre generelle puljer: levende biomasse af mikroorganismer, friske og delvist nedbrudte rester (den aktive fraktion) og det godt nedbrudte og meget stabile organiske materiale. Overfladekuld er normalt ikke inkluderet som en del af jorden organisk stof.