rest

Ethvert organisk produkt, der genereres under produktion, forarbejdning eller forbrug af afgrøder, lige fra rødder, stopper, halm og blade til industrielle og bymæssige