Tab af organisk stof

Afvisning af organisk stof indhold i et eller flere jordlag, når det årlige tab af organisk stof (f.eks. pga oxidation or erosion) kompenseres ikke tilstrækkeligt med den årlige gevinst på organisk stofsom følge af afgrøderester, kompost og gødning.