Organisk stof

Plante og dyr rest i jorden i forskellige faser af nedbrydning. Ethvert materiale, der er en del af eller stammer fra levende organismer. Inkluderer organisk jordbundsmateriale, plante rest, barkflis, kompostog andre materialer.