Organisk gødning

Husdyrgødning, fordøjelser, grønne gødninger, kompost, spildevandsslam, (agro) organisk industrielt affald.