Gødning

Husdyrudskillelser som sådan eller inklusive strøelse.