Forvaltningsforanstaltninger (WOCAT)

Foranstaltninger beregnet til at beskytte jord mod erosion / forbedre produktionen osv. med særlig henvisning til hvile og rotere til græsning eller alternativt skifte arealanvendelse til alternativt produktionssystem.