Arealanvendelse

Landets socioøkonomiske formål. Hovedklasserne findes i LUCAS nomenklatur for arealanvendelse (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/lucas/index.htm). Vi fokuserer på landbrug.