Landtagning

Forøgelse af bosættelsesområder over tid. Denne proces inkluderer udvikling af spredte bosættelser i landdistrikter, udvidelse af byområder omkring en bykerne (inklusive byudbredelse) og konvertering af jord inden for et byområde (fortætning).