Erosion

Slid på landoverfladen af ​​vand, vind, is, tyngdekraft eller andet naturligt eller menneskeskabte agenser, der slibes, løsner og fjerner jordpartikler eller stenmateriale fra et punkt på jordoverfladen, f.eks aflejring andetsteds, herunder tyngdekraftkryds og såkaldt jordbearbejdning erosion.