Partner 1 - Wageningen Environmental Research (Alterra) 

Wageningen Environmental Research, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB, Wageningen, Holland

Juridisk enhed

Wageningen Environmental Research (tidligere navn: Alterra) er en del af Wageningen University & Research

 

Institut

Wageningen Environmental Research - Wageningen University & Research

 WUR RGB standard Lille

 

profiler

Wageningen Environmental Research (tidligere navn: Alterra) er det hollandske ekspertisecenter inden for landdistrikter og naturområder og beskæftiger sig med strategisk og anvendt forskning til støtte for beslutningstagning og ledelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Vand- og jordvidenskabelige centre er involveret i både forskning og uddannelse i vand, jord og arealanvendelse. Forskning udføres fra lokal til global skala og bidrager til bæredygtig anvendelse af vand- og jordressourcer og bæredygtig design og forvaltning af miljøet. Wageningen Environmental Research er partner i bl.a. partnerskabet for europæisk miljøforskning (PEER), det globale vandpartnerskab (GWP), verdens vandråd (WWC), det nederlandske vandpartnerskab (NWP) og klimaforandringer og biosfæren (CCB).

Instituttets websted

www.wur.nl/miljøundersøgelse

Roll i projektet

Projektkoordinator (WP1), WP2-leder

Tidligere ekspertise

Inden for RP5-7 i EU har Wageningen Environmental Research været involveret, enten som koordinator eller partnerinstitution, i mere end 100 projekter, hvoraf mere end 20 var afsat til vandmængde og vandkvalitetsaspekter. Afrika er en prioriteret region for Wageningen miljøforskning. Nylige vandrelaterede EU-finansierede projekter er blandt andet RECARE, DESIRE, FLOODSITE, AQUATERRA, AQUASTRESS, HYDRATE, ASEMWATERNET, WATERREUSE og CABRI-VOLGA.

 

Personale

Navn

Kontaktoplysninger

Kvalifikationer

Foto

Rudi Hessel

Tel: + 31 317 486530

 

Fysisk geograf, ekspert i dynamisk modellering og modelanvendelse, udførelse af scenarianalyse, GIS og design og udførelse af feltarbejde. Koordinering af store internationale projekter.

Rudi har betydelig erfaring med videnskabelig projektkoordinering i løbet af de sidste 15 år og spænder over omkring 10 EU-finansierede forskningsprojekter, herunder for eksempel DESIRE, eSOTER og CASCADE. 

 

Rudi Hessel

Erik van den Elsen

Tel .: + 31 317 486533

 

Elektronisk ingeniør og internetteknologi specialist, jordfysiker, jordfysiske bestemmelsesmetoder, design af feltopsætninger. Koordinering af store internationale projekter.

 

ErikvdElsen 100x150

Simone Verzandvoort

Tel .: + 31 317 486500 

 

Fysisk geograf, Koordinering af store internationale projekter.

 

Simone 100x150

Falentijn Assinck

Tel .: + 31 317 486529

Miljøforsker, hydrolog. Medlem af koordinationsteamet.

 

falentijn 100x150

Oene Oenema

Tel .: + 31 317 486483

  Oene Oenema
Linda van Kleef Tel .: + 31 317 486491

  Linda van Kleef

Dr. Heleen Claringbould

(Corepage)

Tlf.: 

  01 Heleen Claringbould Small