Partner 14 - Teagasc - Landbrug og fødevareudviklingsmyndighed

Teagasc, Oak Park, Carlow, Irland

Institut

Teagasc - Landbrug og fødevareudviklingsmyndighed

Logo Lille

 
profiler Teagasc er et statsligt organ, der blev oprettet i 1988. Dets mission er at støtte videnskabsbaseret innovation i landbrugsfødevaresektoren og en bredere bioøkonomi. Som den førende offentlige sektororganisation inden for landbrug og fødevareforskning i Irland foretager Teagasc aktiviteter inden for forskning, videnformidling og uddannelse inden for følgende centrale programområder: dyre- og græsarealforskning og innovation; Afgrøder, miljø og Arealanvendelse; Mad; Landdistrikterne økonomi og udvikling. Johnstown Castle er Irlands førende forskningscenter for jord og landdistrikter og forsker i jord, næringsstoffer effektivitet, genvinding og tab, luft- og vandkvalitet og agroøkologi. Forskningsresultater bruges i vid udstrækning af rådgivere, landmænd, forskere og beslutningstagere. Det er hjemsted for Irlands jordinformationssystem, den nationale jorddatabase og det nationale jordbibliotek. Derudover har den avancerede laboratoriefaciliteter for at støtte forskningsprogrammet med jord-, vand-, plante-, luft- og mikrobiologiske analyser.
Instituttets websted www.teagasc.ie
Roll i projektet Projektpartner
 
Personale
Navn Kontaktoplysninger Kvalifikationer Foto
Dr. Lillian O'Sullivan Tel:

 

 

 Avatar