Partner 10 - Milieu Limited

Milieu, Chaussée de Charleroi, 112, 1060 Bruxelles, Belgien

Institut

Milieu Limited

MilieuLogo

 
profiler Milieu Ltd er et lov- og politikforskningsfirma med en stærk track record i arbejdet for Europa-Kommissionen (GD Miljø, GD Klimaindsats, GD Regional- og byanliggender m.fl.). Milieu har lang erfaring med at yde teknisk og juridisk støtte til gennemførelsen af ​​EU's miljøpolitik (ferskvand, oversvømmelser, jord, biodiversitet, klimatilpasning, energi, finansieringsinstrumenter) i EU og har gennemført adskillige dybtgående casestudier på medlemsstatsniveau.

Milieu har en track record med at støtte Europa-Kommissionen i gennemførelsen af ​​forskellige EU-direktiver, herunder vandrammedirektivet, oversvømmelsesdirektivet, direktivet om spildevandsbehandling, drikkevandsdirektivet, havstrategirammedirektivet (MSFD) og EU's tilpasningsstrategi . Andre nylige projekter inkluderer evaluering af EU-politikker og deres indvirkning på landtag og jordforringelse (for EØS) og styringen af ​​vand-mad-energi-forbindelsen (for UNEP). Bestilt af Europa-Kommissionen er følgende nylige projekter relevante: EU-politiske dokument om naturlig vandretention
Foranstaltninger (NWRM), analyse af miljøresultaterne fra EU's samhørighedspolitik, fitnesskontrol af fugle- og habitatdirektivet, Smart-guide til investeringer i flere fordele i grøn infrastruktur og
Metoder til klimabeskyttelse af investeringer og foranstaltninger under samhørighed og regionalpolitik og fælles landbrugspolitik. 

Instituttets websted www.milieu.be 
Roll i projektet WP7 leder 
 
Personale
Navn Kontaktoplysninger Kvalifikationer Foto
Melanie Muro 

Tlf: + 32 2 506 1000

Master i miljøplanlægning, ph.d. i Vand Management. Policy Advisor hos Milieu. Ekspertiseområder inkluderer integreret og samarbejdende planlægning og forvaltning af vandressourcer, især gennemførelsen af ​​EU's vandrammedirektiv, dynamikken og fordelene ved partnerskabsarbejde og læring Processervand effektivitet, vandforbrugeres adfærd og holdninger. 

 

MelanieMuro Lille 
Dr. Robert Pederson  Tel: + 45 40 28 17 01

Seniorpolitisk rådgiver, ekspert i analyse, udvikling og implementering af EU-landbrug (CAP) og fødevarepolitik

 

Robert Pederson Small 
Damir Petrović  Tel: + 32 2 506 1000
 

Miljøadvokat, ekspert i analyse, udvikling og implementering af EU's miljøpolitik og lovgivning 

 

DamirPetrovic Lille 
Zuzana Lukacova Tlf: + 32 2 506 1000

Politik og juridisk ekspert inden for miljø, energi og klimaændringer. 

 

ZuzanaLukacova Lille
Harriet Bradley Tlf: + 32 2 506 1000

Trainee Policy Forsker inden for klimaændringer, landbrug og anden miljøpolitisk forskning. 

 

HarrietBradley Small