Partner 8 - Europa-Kommissionen - fælles forskningscenter (JRC)

Europa-Kommissionen - Fælles Forskningscenter (JRC), Via E. Fermi, 2749, Ispra (VA), 21027-Italien

 

Institut

Europa-Kommissionen - Fælles Forskningscenter (JRC)

FFC

 
profiler Det Fælles Forskningscenter (JRC) er Europa-Kommissionens videnskabs- og videnservice, der ansætter forskere til at udføre forskning for at yde uafhængig videnskabelig rådgivning og støtte til EU-politikken.
Instituttets websted https://ec.europa.eu/jrc/
Roll i projektet Projektpartner
 
Personale
Navn Kontaktoplysninger Kvalifikationer Foto
Dr. Emanuele Lugato Tel: + 39 0332 789672

Agronom, jordforsker, ekspert i jordens organiske kulstofdynamik og modellering i stor skala.

 

EmanueleLugato Small
Dr. Arwyn Jones Tel: + 39 0332 789162

Jordprojektleder ved JRC, baggrund i kvaternær geologi, teledetektion og GIS, koordinator Jordens tilstand i Europa Rapport om JRC Soil Atlas Series

 

ArwynJones Lille