Indledende foldere til SoilCare Project

Introduktionssedlen til SoilCare-projektet indeholder detaljer om projektets mål og mål og de involverede partnere. Pjecen findes på 15 sprog.

 

Jordhåndteringsfejl

Pjecen med titlen "10 almindelig praksis og deres skadelige indvirkning på jord" sigter mod at hjælpe med 10 almindelige problemer, der ofte opstår på gården. Pjecen findes i franskspansk, græsk, polsk og Engelsk. Flere sprog skal snart følges. 

 

Jordtrusselsspecifikke SICS-faktaark

Der produceres en række faktaark, der giver et overblik over lovende afgrødetyper og styringsteknikker til
håndtering af specifikke jordtrusler: 

SICS Faktaark om jorderosion

SICs faktaark om jordforurening