Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Union HORIZON2020-program til forskning, teknologisk udvikling og demonstration i henhold til tilskudsaftale nr. 677407.

Vigtige projektfakta


Projekt titel:            Jordpleje forum rentabel og bæredygtig afgrødeproduktion i Europa.
Instrument: H2020-SFS-2015-2
EU-kontrakt:            677407
Samlede omkostninger: 7.628.403,00 Euro
EC Bidrag: 6.999.993,00 Euro
Varighed: 5 år
Start dato: 01. marts 2016
Slutdato: 28. februar 2021
Consortium: 28 europæiske partnere
Projektkoord.: DLO-ALTERRA, NL. 
EU-info:                   https://cordis.europa.eu/project/id/677407