GroupFoto Chania

 

TEST OG FREMME AF VEDTAGELSE AF JORDFORBEDRENDE AFARSTESYSTEMER I EUROPA


Hvad er SoilCare?

Hvis den europæiske afgrødeproduktion skal forblive konkurrencedygtig og samtidig reducere miljøpåvirkningen, er udvikling og optagelse af effektive jordforbedrende dyrkningssystemer (SICS) påkrævet. Det overordnede mål med SoilCare var at identificere og evaluere lovende jordforbedrende dyrkningssystemer og agronomiske teknikker, der øger rentabilitet og bæredygtighed på tværs af skalaer i Europa. En tværfaglig tilgang blev brugt til at vurdere fordele og ulemper ved en ny generation af jordforbedrende afgrødesystemer, der inkorporerer alle relevante biofysiske, socioøkonomiske og politiske aspekter.

Tilgang

Eksisterende information fra litteratur og langsigtede eksperimenter blev analyseret for at udvikle en omfattende metode til vurdering af ydeevne af dyrkningssystemer på flere niveauer. EN multi-aktør tilgang blev brugt til at vælge lovende jordforbedrende dyrkningssystemer til videnskabelig evaluering på 16 undersøgelsessteder i hele Europa, der dækker forskellige pedoklimatiske og socioøkonomiske forhold. Implementerede dyrkningssystemer blev overvåget med interessentinddragelse og blev vurderet i fællesskab med forskere. Der blev lagt særlig vægt på adoption af jordforbedrende afgrødesystemer og agronomiske teknikker inden for og uden for undersøgelsesstederne.

Opskalering til europæisk niveau

Resultater fra undersøgelsessteder blev opskaleret til europæisk niveau for at drage generelle erfaringer om anvendelsesmuligheder for jordforbedrende dyrkningssystemer og tilhørende lønsomhed og bæredygtighed, herunder vurdering af barrierer for adoption i den skala. Et interaktivt værktøj blev udviklet til slutbrugere til at identificere og prioritere egnede jordforbedrende dyrkningssystemer overalt i Europa.

SoilCare og politik

Nuværende politikker og incitamenter blev vurderet, og der blev givet målrettede politiske anbefalinger. SoilCare benyttede en aktiv formidlingsmetode for at opnå indflydelse fra lokalt til europæisk niveau og henvendte sig til flere målgrupper for at forbedre afgrødeproduktionen i Europa for at forblive konkurrencedygtig og bæredygtig gennem dedikerede jordpleje.

Projektmål

I projektplanen blev der formuleret en række projektmål (SICS = Jordforbedring Beskæringssystem)

 • At gennemgå, hvilken SICS der kan betragtes som jordforbedrende, identificere aktuelle fordele og ulemper og vurdere nuværende og potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø,
 • At vælge og prøve SICS i 16 undersøgelsessteder i hele Europa, der repræsenterer forskellige pedo-klimatiske zoner og socioøkonomiske forhold efter en multi-aktør tilgang,
 • At udvikle og anvende en integreret og omfattende metode til at vurdere fordele, ulemper og
  begrænsninger, rentabilitet og bæredygtighed af SICS på undersøgelsesstederne under hensyntagen til klimatiske, socioøkonomiske og lovgivningsmæssige forhold,
 • At studere barrierer for adoption og at analysere, hvordan landmænd kan tilskyndes gennem passende incitamenter til at vedtage passende SICS,
 • At udvikle og anvende en metode til opskalering af undersøgelsesstedets resultater til europæisk niveau under hensyntagen til forskellige klimatiske og socioøkonomiske forhold i forskellige dele af Europa for at komme med europæisk information om, hvilke SICS der ville være mest fordelagtige i Europa,
 • For at udvikle et interaktivt værktøj til valg af SICS i hele Europa,
 • At analysere virkningen af ​​landbrugs- og miljøpolitikker på adoption af SICS, og for at støtte disse politikker for at forbedre adoption,
 • At formidle nøgleinformation om SICS inklusive agronomiske teknikker til alle interessenter.

SoilCare-projektet indledende folder giver detaljer om projektets mål og mål og de involverede partnere. Den fås på 14 forskellige sprog

    

JordplejeWPDiagram

 

WP1 Projektledelse  Det overordnede mål for WP1 er dobbelt: 1) at sikre korrekt aktivitetsstyring af projektet, 2) at strømline administrative, økonomiske, juridiske og IP-spørgsmål (Intellektuel ejendomsret) for at give FTU-partnere mulighed for at fokusere på deres forskningsaktiviteter. Specifikke delmål er:

 • Aktivitetsstyring for at lette problemfri drift af projektmålene ved at støtte koordinatoren, WP -ledere og andre partnere og udarbejde de periodiske aktivitetsrapporter
 • At håndtere alle de økonomiske, administrative og juridiske forhold i konsortiet
 • Løs ligestillingsspørgsmål i projektet
 • For at sikre god kommunikation inden for projektet og til parter uden for konsortiet
 • At organisere plenarmøder og at lette organiseringen af ​​videnskabelige bestyrelsesmøder

WP2 Gennemgang af SICS  Hovedformålet med WP2 er at gennemgå og vurdere de nuværende anvendte jordforbedringsafgrødesystemer og agronomiske teknikker i EU. Specifikke mål er:

 • For at gennemgå SICS og deres vigtigste drivkræfter i Europa,
 • At analysere de stærke og svage punkter (SWOT-analyse) af den identificerede SICS ved hjælp af agronomiske, miljømæssige og socialøkonomiske kriterier
 • At udvikle og teste en ramme for klassificering af SICS,
 • At udlede tærskelværdier for jordkvalitet, og at identificere behovet for SICS som funktion af pedoklimatiske zoner i Europa og
 • At udvikle og teste et beslutningsværktøj, der skal bruges til forudvalg af centrale SICS.

WP3 Deltagende valg af CS

 • Opret multi-stakeholder rådgivende paneler til at guide og co-producere forskning på hvert studiested
 • I samarbejde med rådgivende paneler, identificer de mest egnede måder og formater til formidling af projektresultater inden for undersøgelsesstederne (i samarbejde med WP8),
 • Brug deliberative multikriterieteknikker til at arbejde med lokale konsortiumpartnere for at lette lokale interessenter på hvert undersøgelsessted til at vælge beskæringssystemer og agronomiske teknikker,
 • Indsaml bevis for sociale faktorer, der påvirker adoption af jordforbedrende innovationer (oprindeligt identificeret af casestudiepartnere i WP2 og at informere om udviklingen af ​​scenarier i WP6)
 • På udvalgte websteder skal du indsamle og analysere kvalitative data for at overveje, hvordan dynamikken i tillid og andre faktorer kan forklare den sociale accept og adoption af jordforbedrende innovationer såsom nye afgrødesystemer.

WP4 -metode til overvågning og vurdering af SICS  Hovedformålet med WP4 er at udvikle en omfattende metode til vurdering af både fordele og ulemper ved forskellige CS, som vil tjene til overvågning såvel som evalueringsformål.
Specifikke mål er:

 • At udvikle og teste en omfattende vurderingsmetode for studiesteder
 • At udarbejde en overvågningsplan for hvert studiested i samarbejde med WP5.

WP5 Overvågning og vurdering af SICS

 • Implementere SICS, der blev valgt i WP3 til test i samarbejde med interessenter
 • Overvågning af disse SICS i 2-3 år for at kunne vurdere ydeevnen under forskellige vejrforhold
 • Bestem, hvilken SICS der er bedst egnet til hvert websted
 • Giv demonstrationer af SICS til interessenter for at dele og diskutere overvågnings- og vurderingsresultater
 • Opbygning af en fælles database, der muliggør sammenligning af implementering, overvågning og vurdering af SICS på undersøgelsesstederne

WP6 Opskalering og syntese  De vigtigste mål for WP6 er at:

 • Syntetiser og integrer resultaterne fra WP'er 3-5 i de forskellige undersøgelsessteder for at drage generelle konklusioner for anvendelsen af ​​SICS
 • Udvikle og anvende en kvantitativ, rumligt eksplicit model til at vurdere virkningen af ​​jordforbedrende CS på europæisk niveau under et sæt fremtidsscenarier
 • Udvikle et interaktivt værktøj til at vurdere potentialet for anvendelse af SICS i hele Europa.

WP7 Politikanalyse og politisk support At identificere gode politiske alternativer til at vedtage jordforbedrende teknikker, der er undersøgt i de andre WP'er. Mere specifikt fokuserer WP7 på de institutionelle (regerings) aspekter ved at opnå et smartere og mere bæredygtigt landbrug og har følgende mål:

 • At gennemgå aktuelle politikker med relevans for jordkvalitetjordbundsforringelse og adoption af SICS
 • At vælge politikalternativer, der skal forbedres jordkvalitet og forhindre jordforringelse i landbruget i forskellige skalaer (Europa, nationalt, subnationalt og lokalt) og efter deltagelse multi-aktør tilgang.
 • At fremme politikker, der kan øges adoption af SICS ved at omsætte videnskabelige SoilCare -resultater til politiske briefings

WP8 Formidling og kommunikation

  • Udvikl en avanceret og let tilgængelig SoilCare Information Hub
  • Udvikle en formidlings- og kommunikationsstrategi baseret på specificerede mål og mål for at øge projektets synlighed og for at sikre, at projektresultater når den tilsigtede målgruppe
  • Udvikle en række formidlingsprodukter fra forskningsudgangene, der passer til forskellige kategorier af interessenter på undersøgelsessteder, nationalt og europæisk niveau.

 

Projektpartnere

Disse er projektpartnerne involveret i SoilCare -projektet

        

  Partner nr. Partnernavn Kort navn Land
   1  Wageningen Research  WR  Holland  
   2  Newcastle University  NU  Storbritannien
   3  KU Leuven  KUL  Belgien
   4  University of Gloucestershire  UOG  Storbritannien
   5  Universitet Hohenheim  UH  Tyskland
   6  Forskningsinstitut for videnssystemer  RIKS  Holland
   7  Teknisk Universitet på Kreta  TUC  Grækenland
   8  Fælles Forskningscenter  FFC  Italien
   9  University of Bern  UNIBE  Schweiz
   10  Milieu LTD  MLTD  Belgien
   11  Norsk institut for bioøkonomiforskning  NIBIO  Norge
   12  Bodemkundige Dienst van België  BDB  Belgien
   13  Aarhus Universitet  AU  Danmark
   14  Trust & Wildlife Conservation Trust  GWCT   Storbritannien
   15  Teagasc  TEAGASC  Irland
   16  [Soil Cares Research] trak sig tilbage fra projektet  SCR  Holland
   17  Escola Superior Agrária de Coimbra  ESAC  Portugal 
   18  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie og Protectia Mediului  ICPA  Rumænien
   19  Universitetet i Padova  UNIPD  Italien
   20   Institut for Agrofysik fra det polske videnskabsakademi  IAPAN  Polen
   21  Wageningen Universitet  WU  Holland
   22  University of Pannonia  UP  Ungarn
   23  Svenske landbrugsuniversitet  SLU  Sverige
   24  Agro Intelligence Aps.  AI  Danmark
   25  Afgrødeforskningsinstitut  VURV  Tjekkiet
   26  Universitetet i Almeria  UAL  Spanien
   27  Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne

FRAB

 Frankrig
   28  Scienceview Media  SVM  Holland