Chris Stoate - SS6

Chris Stoate - SS6

Introduktion af græsløb i dyrkningsarealer har potentialet til at blive bedre jordstruktur og organisk stof. Dette har fordele ved den agerbare rotation, men kan også øge vandet infiltration satser under storme med deraf følgende fordele med hensyn til styring af oversvømmelsesrisiko i afvandingsskalaen. Reduceret afstrømning fra landbrugsoplande kan også resultere i forbedret vandkvalitet og vandøkologi.

I et af vores replikerede ploteksperimenter i det EU-finansierede SoilCare-projekt valgte vi fem moderne dybt rodfæstede landbrugsgræskultivarer som værende mest sandsynlige for at skabe vandveje til at nå dybt ned i jorden profil, snarere end at løbe væk fra overfladen. Hver cultivar blev repræsenteret som en 50% komponent i en ellers standard rajgræs- og kløverblanding, med kontrolplotter, der kun omfattede denne standardblanding. Hele området blev græsset af får og skåret til ensilage efter standardpraksis, men i år tre og fire af eksperimentet indhegnede vi en tre meter bred strimmel, der var ugrazed og uskåret.