Studie na webu

 SICS vybrané pro zkoušení na tomto studijním serveru jsou popsány níže:

Obecná kategorie léčby Studie na webu
Obdělávání půdy, krycí plodiny

1. Ztráta kontroly SOM a zhutnění - odhrnovač a holá půda; Pluh radlice a hluboké zakořenění krycí plodina (zpracování půdy ředkev); Ne zpracování půdy a holá půda; Ne zpracování půdy a hluboké zakořenění krycí plodina (zpracování půdy ředkev)


Plakát Site Study 2018; Plakát Site Study 2019 (Ke stažení) 

Zpracovat ředkvičky  

   Itálie zpracování půdy a ředkvičky.png     

Přečtěte si tento informační list v italštině zde

 
Zpracování půdy ředkvičky    
Ozimá pšenice    
Ozimá pšenice    
Holá půda    
Holá půda    

 

Klíčové poznatky 

  • Ne zpracování půdy léčba byla náchylnější k nepříznivým podmínkám prostředí, což by mohlo vést k selhání plodin.
  •  Obdělávání půdy ředkev neměla jasný účinek na žádný z uvažovaných parametrů.
  •  Populace žížal těží z ne zpracování půdy.
  •  Po době konverze by mohlo zachování zemědělství snížit výrobní náklady při zachování vysokých výnosů.

 

Zeměpisný popis

Poloha: Studijní oblast se nachází v nízké benátské nížině a vyznačuje se sedimentárními hlinitými půdami s mělkými podzemní voda (<2 m). Zdejší klima je subvlhké, s ročními srážkami kolem 850 mm. Teploty se zvyšují od ledna (minimální průměr: 1.5 °C) do července (maximální průměr: 27.2 °C). Obsah SOM je silně ovlivněn zvláštností textura (nízká fyzická ochrana) a klimatické podmínky a obvykle se pohybuje od 10 do 20 g kg-1 v horní vrstvě.

Pedo-klimatické pásmo
Severní Středomoří, Cambisol 

Mapa LTE
Umístění studijního místa v severovýchodní Itálii Přehled části dlouhodobého experimentu (50 let starý).

Ořezové systémy

Intenzita oříznutí: Konvenční.

Druhy plodin
Exp. 1: pšenice, kukuřice, sója, cukrová řepa, vojtěška, trvalá louka, 7 střídání plodin: šestileté (kukuřice, cukrová řepa, kukuřice, pšenice, vojtěška, vojtěška), čtyřleté (cukrová řepa, sója, pšenice, kukuřice), dva roky (pšenice, kukuřice), průběžná kukuřice, průběžná pšenice, průběžná silážní kukuřice, trvalá louka
Exp. 2: pšenice, kukuřice, rajče, cukrová řepa, čtyřletá rotace Hospodaření s půdou, vodou, živinami a škůdci
Exp. 1: Orání na tabuli na podzim; kvůli mělkému hladina vody (v rozmezí od 60 do 200 mm) irigace je používán příležitostně; stav živin je regulován organickými látkami (kejdy skotu nebo farmy hnůj) a minerální vstupy + zavedení sóji a vojtěšky ve čtyřleté a šestileté rotaci; chemické hubení plevelů a škůdců.
Exp. 2: Orání na tabuli na podzim; kvůli mělkému hladina vody (v rozmezí od 60 do 200 mm) irigace je používán příležitostně; stav živin je regulován organickým (zbytkový založení nebo zbytkový zapracování + drůbež hnůj) a minerální vstupy; chemické hubení plevelů a škůdců.