I když různé půdy mají některé vlastnosti, které nelze změnit, například textura, kvalita půdy lze zlepšit zavedením strategií dobrého hospodaření, jako je efektivní střídání plodin, které zahrnuje specifické plodiny zlepšující půdu. Výsledky experimentů SoilCare pro plodiny zlepšující půdu lze zobrazit kliknutím na informační přehledy níže.

Výsledky experimentu SoilCare - přehledy

Francie exp 1 střídání plodin   francie exp 2 krycí plodiny   norsko krycí plodiny   krycí plodiny Norska 2
Francie: Předčasně zasetá pšenice pro redukci půdy eroze a ztráta živin    Francie: Krycí plodiny pro snížení mechanických operací a ničení plevele   Norsko: Hluboké zakořenění krycích plodin pro snížení zhutnění půdy   Norsko: Krycí plodiny pro zlepšení zdraví půdy
Přečtěte si tento experimentální list ve francouzštině zde   Přečtěte si tento experimentální list ve francouzštině zde   Přečtěte si tento experimentální informační list v norštině zde   Přečtěte si tento experimentální informační list v norštině zde
 Německo glyfosát pokrývá plodiny    Řecko exp 1 pomeranč a avokádo    Řecko exp 3 krycí plodina vinice  

 

UK plodiny

 Německo: Účinky krycích plodin a glyfosátu na půdní organismy   Řecko: Srovnání pomerančových a avokádových sadů z hlediska půdy eroze ceny   Řecko: Účinky vikve pokrývají plodiny na půdu eroze ve vinicích   UK: Hluboce zakořeněné trávy se snaží zlepšit vodu infiltrace a organická hmota v půdě 
Přečtěte si tento experimentální informační list v němčině zde   Přečtěte si tento informační list k experimentu v řečtině zde   Přečtěte si tento informační list k experimentu v řečtině zde.      

 

dánské plodiny 2

 

 

 

 

Rotace PT

   
 Dánsko: Zavádění krycích plodin do rotace orné půdy   Portugalsko: Zimní krycí plodiny a nástupnické systémy pro zlepšení zdraví půdy     Portugalsko: Rotace pro zlepšení zdraví půdy    
    Přečtěte si tento informační list v portugalštině zde    Přečtěte si tento informační list v portugalštině zde    

 

 

Další existující praktické informace o střídání plodin, krycích plodinách a meziplodinách, které budou zemědělce zajímat, naleznete níže.

CropRotations fert   CoverCrop   Čočka s ovesem 1

Rotace plodin

 

Kryjte plodiny a zelené hnojení

 

Intercropping a Crop Mixes