Jedním z klíčových cílů SoilCare je identifikovat, otestovat a vyhodnotit systémy obdělávání půdy zlepšující půdu (SICS), které zvýší ziskovost a udržitelnost zemědělství v celé Evropě. 

SoilCare definuje systémy pěstování plodin zlepšující půdu (SICS) jako systémy pěstování plodin, které se zlepšují kvalita půdy (a tedy i jeho funkce), a které mají pozitivní dopad na ziskovost a udržitelnost systémů pěstování. Ořezové systémy odkazují na oba typy plodin, střídání plodina související techniky agronomického řízení. Důkazem konceptu SICS je upřednostňování konkrétních střídání plodin a specifických technik agro-managementu a následná optimalizace.

    

 

Systémy pro ořezávání půdy (SICS)   

 
     Techniky střídání plodin a agro-managementu  
   
 • Obiloviny s olejninami

 • Cereálie s fazolemi a hráškem

 • Cereálie s hlízami a luštěninami

 • Obiloviny s okopaninami

 • Cereálie se zeleninou

 • Cereálie s květinami

 • Střídání se zahradnictvím

 • Trvalé systémy oříznutí

 • Smíšené systémy plodin a zvířat

 +    
     Stanovení priorit a optimalizace    

 

Prezentovány jsou SICS, které byly vybrány zúčastněnými stranami studie SoilCare pro polní pokusy ZDE.

V SoilCare byly rozlišeny dvě kategorie SICS:

 1. - ohrožení půdy konkrétní SICS, které zmírňují hrozbu a zmírňují její účinky, a
 2. - obecný SICS, který vylepšuje kvalita půdy a funkce půdy obecně.

Upřednostňování druhů plodin a technika agro-managementu v ohrožení půdy- specifický SICS.

   Ne  Půdní hrozba- specifický SICS  Prioritní typy plodin  Prioritní techniky agro-managementu  
  1   Okyselení  Žádný konkrétní typ plodiny  Vápnění, hnůj  
   2  Eroze  Trvalý pozemní kryt,
 Hluboko zakořeněné plodiny
 Obiloviny s krycími plodinami
 Vojtěška, agrolesnictví
Nula-zpracování půdy,
správa krajiny,
Obrysový provoz
Správné načasování činností
 
  3 Zhutnění Hluboce zakořeněné plodiny,
Cereálie, vytrvalá žito, vojtěška
Řízený provoz
Nízké zatížení kol, nízký tlak v pneumatikách
Správné načasování činností
 
  4 Znečištění Plodiny na biopaliva
Některé krmné plodiny
Žádná listová zelenina
Žádné použití znečištěných vstupů
Stromové čáry k úklidu znečištění pocházejícího ze vzduchu
 
  5 Organická hmota pokles Trvalý pozemní kryt,
hluboce zakořeněné plodiny
Cereálie s krycími plodinami, vojtěška
Minimální obdělávání půdy,
Zbytek vrátit se, Mulčování
Hnůj
 
  6 Biologická rozmanitost pryč Diverzifikace plodin Hnůj, minimální zpracování půdy, zbytkový vrátit se,
Ne pesticidy,
Minimální oplodnění
 
  7  Salinizace Plodiny tolerantní vůči soli Kanalizace
Cílené irigace
Vyjíždějící
 
  8 Záplava Záplava-tolerantní plodiny Kanalizace
Správa krajiny
 
  9  Sesuvy půdy Hluboko zakořeněné plodiny, stromy Správa krajiny,
Žádné orné plodiny
 
  10 Desertifikace Hluboko zakořeněné plodiny C4 Správa krajiny  

 

Stanovení priorit typů plodin a techniky agro-managementu obecně SICS

   Ne  Cíle obecné SICS  Prioritní typy plodin  Prioritní techniky agro-managementu  
   a Struktura půdy zlepšení Trvalý pozemní kryt,
Hluboko zakořeněné plodiny
Obiloviny s krycími plodinami
Vojtěška, jetel
Minimální obdělávání půdy,
Správné načasování činností
Hnůj
Vápnění
 
   b Vyvážená výživa Žádné konkrétní plodiny  Oplodnění na základě úrodnost půdy a analýzy listů rostlin, cílené hnojení  
  c Zvyšující se výnos plodiny Vysoce výnosné odrůdy plodin Správné načasování činností, hloubkové analýzy půdy, časté terénní pozorování, cílené irigace, oplodnění, ochrana proti škůdcům a hubení plevele  
  d Vypořádat se s prostorovými variacemi v systému a využívat je kvalita půdy Žádné konkrétní plodiny Navazování vztahů mezi prostorovými variacemi v kvalita půdy a prostorové variace v výnos plodiny,
Variabilní sazba zpracování půdy, vápnění, hnůj, irigace setí, oplodněnía obhospodařování plodin.
 
   e Zlepšení kvalita půdy, ziskovost farmy a ořezový systém udržitelnost Široké střídání plodin s vysoce hodnotnými plodinami, luštěninami, krycími plodinami Site-specific optimalizace technik agro-managementu  

 

Netechnické shrnutí přehledu systémů pěstování plodin zlepšujících půdu (v angličtině) si můžete prohlédnout zde ZDE. K dispozici je také kratší 4stránkové shrnutí ZDE.

Některé dobrovolné pokyny pro udržitelnost hospodaření s půdou (ve francouzštině) jsou k dispozici ZDE