Konvenční zpracování půdy

Plná šířka zpracování půdy která narušuje celý povrch půdy, což se obvykle provádí před výsadbou. Obvykle zahrnuje primární operaci hloubkovou orbou nebo sekáním (obvykle do hloubky 20 - 30 cm), po které následuje sekundární operace, jako je rotace nebo zavlačování, které rozdrtí, zploští a zpevní povrch.