Hlína

Půdní částice o průměru menším než 0.002 mm s vysokou měrnou plochou, které mají zásadní vliv na koloidní vlastnosti půdy (viz také koloid) a také stabilita struktury půdy: vysoká stabilita za mokra i za sucha NEBO třída struktury půdy se 40% nebo více jílu, méně než 45% píseka méně než 40% bahna.