biota

Faktor tvorby půdy, který popisuje živé organismy v určité oblasti a v určitou dobu. Zahrnuje vegetaci, mikroby, půdní zvířata a lidi.